Αίτηση Εγγραφής

Αίτηση Εγγραφής Μέλους

Μέλη του σωματείου:

  1. Τα μέλη του Σωματείου είναι τακτικά και επίτιμα.
  2. Τακτικά μέλη του Σωματείου μπορούν να γίνουν όλα τα πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος, ύστερα από γραπτή αίτηση τους στο Διοικητικό Συμβούλιο υπογεγραμμένη από δυο μέλη, και κατά πλειοψηφία αποδοχή από το Διοικητικό Συμβούλιο.
  3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ανακηρύσσει επίτιμα μέλη άτομα που με ένα οποιοδήποτε τρόπο εργάστηκαν ξεχωριστά και συνέβαλαν στην προαγωγή των σκοπών του Σωματείου.
  4. Μέλη δύνανται να γίνουν και Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί (ΜΚΟ) και νομικά πρόσωπα τα οποία ασπάζονται τους σκοπούς του Σωματείου. Σε περίπτωση συμμετοχής νομικών προσώπων, αυτά θα εκπροσωπούνται με ένα άτομο/ μια ψήφο.
  5. Για εγγραφή μελών κάτω των 18 ετών θα λαμβάνεται η έγκριση του γονέα ή κηδεμόνα του εν λόγω προσώπου.

Το σωματείο μας μέσω της ιστοσελίδας μας δίνει την δυνατότητα στον κάθε Κύπριο πολίτη εφ όσον αυτός το επιθυμεί, να εγγραφεί στο “Κυπριακό Ιδρυμα Αειφορίας” συμπληρώνοντας την παρακάτω αίτηση, υπογράφοντάς την και αποστέλλοντας την ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση:

Κυπριακό Ιδρυμα Αειφορίας
Τ.Θ.54662, 3726 Λεμεσός, Κύπρος

Κατεβάστε και συμπληρώστε την αίτηση από εδώ: ΑΙΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ