Καταστατικό Σωματείου

Καταστατικό Σωματείου

Επωνυμία, Όργανα διοίκησης και Έδρα του Σωματείου:

Α. Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό σωματείο με το όνομα: ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ. 

Β. Όργανα διοίκησης του Σωματείου είναι:

  • Η Γενική Συνέλευση (ΓΣ),
  • Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ),
  • Η Ελεγκτική Επιτροπή (ΕΕ).

Γ. Έδρα του Σωματείου είναι η Λεμεσός.

Μορείτε να κατεβάσετε σε μορφή pdf, ολόκληρο το καταστατιμό του Σωματείου εδώ