Πληρωμή Συνδρομών

Πληρωμή Συνδρομών

Από την 1η Ιανουαρίου 2015 μειώθηκε η ετήσια συνδρομή στα 5€. Επίσης, για να γίνει κάποιος μέλος, καταβάλει μόνο 5€ και έτσι εξοφλείται συγχρόνως η συνδρομή του 1ου έτους.
Για να γίνετε μέλος στο Σωματείο, κατεβάστε και συμπληρώστε την αίτηση από εδώ: ΑΙΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ
Την αίτηση μπορείτε να την υποβάλετε στην Γραμματεία είτε κατά τις Γενικές Συνελεύσεις, είτε με παράδοσή της σε κάποιο μέλος του Δ.Σ. είτε αποστέλλοντας την ταχυδρομικά στη διεύθυνση του Σωματείου μας.

Κυπριακό Ίδρυμα Αειφορίας
Τ.Θ.54662, 3726 Λεμεσός, Κύπρος

Σε κάθε περίπτωση, επικοινωνήστε με τη Γραμματεία στο email info@aeiforia.org ώστε να συνεννοηθούμε μαζί σας.

Επίσης, αν είστε ήδη μέλος μπορείτε να πληρώσετε απευθείας στην Γραμματεία ή σε οποιανδήποτε κατάστημα της τράπεζας Κύπρου στον τραπεζικό λογαριασμό με αριθμό 0123456789