Ποιοι είμαστε

Ποιοι Είμαστε

Είμαστε ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο που ιδρύθηκε σην Λεμεσόμε με το όνομα: ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ.

Το Όραμα και οι στόχοι  του ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ, είναι  να καταστεί η Κύπρος  αειφόρος , πράσινη, πολιτιστικά ανεπτυγμένη, ευνομούμενη , ευημερούσα και ειρηνική χώρα για όλους τους κατοίκους της.

Οι Σκοποί οι στόχοι και το όραμα του θα υπηρετούνται με ειρηνικές και νόμιμες δραστηριότητες τις οποίες θα διοργανώνει από μόνο του η σε συνεργασία με άλλους οργανισμούς και άτομα, στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Σκοποί του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ είναι να συμβάλει:

Στην Αειφόρο ανάπτυξη της Κύπρου σε όλες τις μορφές της κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής  δραστηριότητας με σεβασμό στο φυσικό της  περιβάλλον.

Στην Αειφόρο ανάπτυξη του πολιτισμού της Κύπρου σαν Ευρωπαϊκό κράτος με σεβασμό στην εντοπιότητα και την  πολιτιστική της κληρονομία.

Στην ανάπτυξη της συνεργασίας των πολιτών και του δημοκρατικού διαλόγου,  με σεβασμό στην διαφορετικότητα, για κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγγύη για όλους του κατοίκους της Κύπρου. Στον σεβασμό  και την  προστασία των ανθρωπινών δικαιωμάτων στην Κύπρο.

Στην ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα σε όλες τις κοινότητες της Κύπρου ,  των προσπαθειών επίλυσης του πολιτικού μας προβλήματος , και την μόνιμη ειρήνη στην Κύπρο και στον κόσμο.